English version Versione italiana Versión en español
Accessi da Gennaio 2000

Google Play

Regala la Sicilia Scrivici Libro degli Ospiti Sicilia Viaggi

Il libro degli ospiti

Pagina 2 di 10

17/01/2017 10:48:44
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

SITI D`AMURI

Alleggiu Alleggiu `u scuru mori
lassannu `u mari ddo` tempu
abbrazzatu `o sò duluri

Alleggiu alleggiu pitta
`ntà tila dda` vita
`n cori novu pigghia ciatu

Alleggiu alleggiu nasci `n amuri
senti a jurnata ca ti pigghia
e ti fa ballari `a tarantella

Armando Carruba

17/01/2017 10:17:48
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

AVIRI `U CARVUNI VAGNATU
(avere il carbone bagnato)

Vuol dire avere qualcosa da rimproverare alla coscienza. Pensare al male fatto. L`espressione nasce dall`abitudine che avevano i venditori di carbone, di bagnarlo per farlo pesare di più.

14/01/2017 12:11:51
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

CAINU E ABELI

- Sùpira `ssu discursu vi `gannati:
"Cu` pecura si fa" dici l`anticu,
"lu lupu si la mangia" Tistïati?
Ma `ntantu v`arrispunnu, caru amicu:

Abeli morsi a manu di so` frati:
ma pirchì morsi? - Pirch`era chiù nicu!
- Chi c` entra l`aità, chi `ncucchiati?
Morsi pirch`era un veru... beccaficu!

Sudd`era Abeli ju, quannu Cainu
accuminciava a carramari sorvi
e mi spuntáva `u primu cricchimiddu...

- Sintemu, chi faceuru, don Tinu?...
- Ca... ci `mmiscava `n corpu di reorvi,
e tempu nenti facìa Abeli ad iddu!

Nino Martoglio

13/01/2017 12:14:31
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

A `NFRUENZA

- E chi sacciu, cummari Pruvirenza!...
Ju sempri dicu, `ntra la me` `gnuranza,
ca siddu non facemu pinitenza
muremu tutti, nobili e mastranza!...

L`èbbichi su` canciati!... La `mprudenza
di l`omu è tali ca non c`è spiranza
di sarvarini l`arma e la cuscenza...
E paradisu nuddu, chiù nn`accanza!

A `dd`èbbica chi c`era `sta `nfruenza,
e chi c`era - parrannu ccu crianza -
`stu corpu sempri sciotu, `n pirmanenza?

Chista è manu di Diu ca non si scanza!...
E vui, bellu, parrannu `n cunfidenza,
macari l`âti fattu, ôcche mancanza!...

Nino Martoglio

Note. - `A nfruenza (l`influenza) - Chi sacciu (che so) - Siddu (se) - L`èbbichi (le epoche, i tempi) -
Nuddu (nessuno) - Accanza (da accanzari: ottenere conseguire) - Sciotu (sciolto) - Ãti (avete) -
Õcche (qualche).

12/01/2017 18:24:57
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

Brrr chi friddu picciotti mei! Ed ecco istantaneamenti `na ricetta sbriciula sbriciula ppo` friddu... E `na duna in puisia nientepocodimeno che Giovanni Meli!
RICETTA PRI LU FRIDDU

Recipe un cammarinu addammusatu,
`na buffitedda `mmenzu, e li tarocchi,
`na braciera di bocu, e amici a latu,
chi fumanu, e pipianu locchi locchi;
cileccu, turca e cappucciu calatu,
petrafennula dura comu rocchi,
rosoli, cuddureddi, e poi muscatu,
poi lettu, e `na mugghieri cu li fiocchi.

Giuvanni Meli

RICETTA CONTRO IL FREDDO

Prescrivo un camerino con la volta
un tavolino a centro, e i tarocchi,
un braciere di fuoco, e amici a lato,
che fumano la pipa trasognati;
panciotto, turca, e cappuccio calato,
torrone duro come rocce,
rosoli, ciambelline, e poi moscato,
poi letto, e una moglie con i fiocchi.

Giovanni Meli

12/01/2017 18:24:56
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

Brrr chi friddu picciotti mei! Ed ecco istantaneamenti `na ricetta sbriciula sbriciula ppo` friddu... E `na duna in puisia nientepocodimeno che Giovanni Meli!
RICETTA PRI LU FRIDDU

Recipe un cammarinu addammusatu,
`na buffitedda `mmenzu, e li tarocchi,
`na braciera di bocu, e amici a latu,
chi fumanu, e pipianu locchi locchi;
cileccu, turca e cappucciu calatu,
petrafennula dura comu rocchi,
rosoli, cuddureddi, e poi muscatu,
poi lettu, e `na mugghieri cu li fiocchi.

Giuvanni Meli

RICETTA CONTRO IL FREDDO

Prescrivo un camerino con la volta
un tavolino a centro, e i tarocchi,
un braciere di fuoco, e amici a lato,
che fumano la pipa trasognati;
panciotto, turca, e cappuccio calato,
torrone duro come rocce,
rosoli, ciambelline, e poi moscato,
poi letto, e una moglie con i fiocchi.

Giovanni Meli

12/01/2017 17:48:20
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione


L`EMIGRANTE

Come profumava il pane a casa mia!
Mia madre lo preparava,
con le sue mani.
Lo condiva col sale
e con l`amore
e la speranza.
A colline di creta, gialle,
martoriato dal sole
e dall`arsura,
al suo padrone,
mio padre lo strappava.
Qui le case odorano di carni
e di grasso;
la gente non veste di nero:
tutto risplende di cromi d`acciaio e di luci.
I bimbi sono biondi
e vanno con le scarpe;
non soffrono il freddo
e la fame.
L`acqua dipinge di verde
le colline e i prati
ed è buono il mio padrone,
mi fa bere con lui,
quando s`ubriaca.
Eppure penso sempre
al sole che mi ha tinto la pelle
alla gente del mio paese,
che veste di nero,
al mio pane.
Mia madre lo preparava
con le sue mani
e lo condiva col sale
e con l`amore,
e con la speranza.
Come profumava il pane a casa mia!

Michele Papa

12/01/2017 16:51:32
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

STIZZI DI CELU

`Ntà `n cocciu
`i mari,
si chiurìu
`na stizza
`i celu.
Ccu amuri,
l`unni
`nnacaru ddù celu
`ntà ddu` cocciu
`i mari,
e mutu mutu
si persi
`ntà rina
ccò suli.
Occhi janchi
si purtaru
ddà stizza `i celu
e `a biddizza
ddà vita
desi ciatu
`o cuntu
di `n`eternitati
carusa.

Armando Carruba

11/01/2017 12:29:18
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

SCICCANZA

Sceccu chi havi fami, mància d`ogni strami

Scecchi e buttani: dàticci a manciari

`U sceccu pensa `na cosa, `u patruni nni pensa `n`àutra

Quannu `u sceccu ragghia o voli orzu, o voli pagghia

Sa vo` chi `u sceccu bivi, frìscacci!

`U sceccu unni cadi `na vota non cci cadi cchiù

Sceccu puta e Diu fa racina

Cu` non po` dari `o sceccu duna a varda

(continua)

10/01/2017 11:42:52
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

SCICCANZA

`U sceccu sapi `a strata da casa

Sceccu cadutu, isalu ppa` cuda

`U sceccu pensa sempri `na cosa

`U sceccu vecchiu, nun torna pudditru

Sceccu ch`addimura... torna càrricu

Sceccu e mulu, càrricalu `i culu

A ogni sceccu piaci `u so` ràgghiu

Sceccu ch`arràgghia, nun mancia pàgghia

`U sceccu crisci e `a vardedda accurza

`U sceccu nun mancia pani

Sceccu chi nun si canusci, cavaddu si cridi

Sceccu vantatu `n prima si curca

`U sceccu havi `a cuda pi `n aviri `u culu a nuda

(continua)

06/01/2017 18:45:04
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

L`AGNIDDUZZU PIRDUTU

`N agnidduzzu pirdutu comu fa?
Nun senti a nuddu ca facissi "mée";
curri e si ferma - unn`é ca si ni va? -
Nun si vutau la mamma: - `u figghiu unn`é? -
Pigghiativillu `n coddu se ci sta,
pigghiativillu a forza, queraré:
- Cuddau lu suli, `u tempu si fa cupu;
mutu, agnidduzzu, quannu c`è lu lupu!

Vann`Antò

05/01/2017 11:14:00
Nome Bianca
E-Mail
URL
Nazione

MINESTRA `I TINNIRUMI

Procurativi un chilu di tinnirumi, lavatili a duviri e facitili vugghiri dintra `na pignata cu acqua salata. A mezza cuttura sculatili e tagghiatili a pizzudda a pizzudda.
Dintra un tianu squagghiati l`ogghiu d`oliva, sei filetti d`acciuca salata, mittitici ddu` spicchiteddi d`agghia sminuzzata, menzu chilu di pumaroru pilatu, sali e pipi.
A puntu giustu, pigghiati li tinnirumi sminuzzati e jttatili dintra lu tianu juncennu `n`autru mezzu litru d`acqua o brodu.
Faciti cociri ancora ppi cincu minuti.
A parti priparativi l`attippateddi o l`occhi di pernici e, quannu la pasta è quasi cotta, `mmiscatila cu li tinnirumi facennu dari l`ultimu vugghiuni. Scinniti e `mpiattati.

05/01/2017 10:21:03
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

Beddi ciuriddi!
Amara `a casa unni `gghiorna e scura
senza sonu `i trummetti e tammurina

Bei fiorellini!
Triste la casa in cui fa giorno e sera
senza suon di trombette e tamburini

03/01/2017 11:30:55
Nome George
E-Mail
URL
Nazione

Happy New Year 2017

02/01/2017 18:34:13
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione


E` fimmini cci dissi patri Luca:
"Cu` havi figghi nichi si li `nnaca!"

02/01/2017 17:20:48
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

`A CUNTA

`A cunta era `u principiu i tanti jochi. Tra i cumpagni si faceva `u toccu p`assignari a parti chi s`aveva a fari, pi stabiliri u turnu dde` jucatura: si summàvanu i ìrita aperti dda` manu che ogni cumpagnu avìa ìttatu, e poi, tuccannu ognunu d`iddi a unu a unu, si cuntava sinu `o nummiru chi avìa nisciutu. In cunchiusioni: "Tu fai a vardia--- tu `ppuzzi `u primu..."
E poi `u jocu sprajava ora mutu, ora vuciazzaru...

02/01/2017 11:41:58
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

NINNA NANNA

`A ninna nanna ti vogghiu cantari
figghiuzzu miu sapuritu e finu;
la naca ti cunzai pi ti curcari,
pi dòrmiri d`ora sinu o matinu.

E mentri é scuru, nun ti scantari,
chì l`anciuleddu ti staci vicinu;
vicinu a te ju stàju a vigghiari,
vigghia `a Madonna cu Gesù Bamminu.

- popolare -

31/12/2016 17:06:19
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

Cu` si marita `ntò quarteri,
vivi cu` bicchieri;
cu` si marita `ntà cuntrata;
vivi ca` cannata,
cu` si marita fora paisi
vivi `ntà utti

popolare

29/12/2016 22:59:54
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

Essiri friscu comu `a nivi
Essere fresco come la neve

Si dice di una persona calma, impertubabile. . . chiddu - ppi capirini "unni ci vadi ci sciddica" - Il detto rimonta all`epoca in cui la temperatura minima conosciuta dal popolo era quella della neve, che veniva venduta d`estate per raffreddare le bevande. Sull`Etna e nelle altre montagne dell`isola venivano preparate delle grandi buche, chiamate "fossi di la nivi", che d`inverno venivano riempite di neve compressa. Veniva tagliata in grossi blocchi e venduta nelle città e nei paesi. Il grido di richiamo del venditore di neve era: "Ca` c`è chiddu da nivi!". Tale attività ha lasciato tracce anche nella toponomastica cittadina. A Catania c`é ancora via Neve; una stradetta di piazza Stesicoro dove una volta sorgeva la famosa Porta di Aci. Dalla porta entravano in città i carri adibiti al trasporto della neve. A Palermo una rivendita diede il nome al vicolo della Neve (tra piazza Marina e via Alloro).

29/12/2016 16:21:32
Nome Armando
E-Mail
URL
Nazione

`U sceccu rusica lu sarmentu ca si riorda quann`era taruni

L`asino mastica il sarmento che ricorda quand`era tralcio

`U sceccu, tinennu in menti `u tenniru taruni chinu di pampini di primavera, in autunnu mastica `u duru e lignusu sarmentu. Voli diri: fari `i vecchiu chiddu ca si faceva in gioventù, fari `na cosa fora tempu, forza `ill`abitudini.

<< Indietro
Aggiungi un messaggio
Archivio
Avanti >>